dissabte, octubre 01, 2022
Mida del Text

La FOLC presenta al·legacions a l’avantprojecte de llei de la comunicació audiovisual de Catalunya

 

La Federació d’organitzacions per la llengua catalana, FOLC, que ja va participar en l’anterior consulta pública, presenta les següents al·legacions a l’avantprojecte de llei de la comunicació audiovisual de Catalunya:


à Consideracions generals prèvies

A. Com ja vàrem indicar, considerem oportú que Catalunya es doti d’una legislació audiovisual integral i pensada per a les properes dècades. Tant la llei del 2005 com la del cinema del 2010 es van aprovar abans que la indústria audiovisual s’hagués digitalitzat en tots els seus àmbits. L’actual ecosistema ha trencat definitivament la separació existent fa unes dècades entre la televisió i el cinema i s’ha transformat en un de nou, molt més ampli i interconnectat, cosa que aconsellaria impulsar una norma general per a tot el món audiovisual (amb els articles específics o sectorials que siguin necessaris). Una llei integral, també necessària per dues altres raons estratègiques:

A.1. Actualitzar tots els articles de promoció de l’audiovisual català i dels continguts audiovisuals en català establerts a la llei del cinema, però que no han estat mai aplicats, ni tan sols desplegats normativament en Decrets, en tots aquests anys. Entre d’altres, cal destacar: l’article 18 , sobre la «garantia d’accés lingüístic», que el TC va considerar constitucional, malgrat rebaixar la quota d’exhibició de films en català del 50% al 25%; l’article 24 sobre la xarxa concertada de pantalles cinematogràfiques de Catalunya; i tot el capítol IV d’aquesta llei, sobre «Mesures de foment de la indústria cinematogràfica i audiovisual de Catalunya», que contempla la creació de diversos fons de foment, destinats a la producció, la distribució independent i l’exhibició.

A.2. Incorporar a la futura legislació catalana un sector estratègic de les indústries culturals i creatives que, en els darrers anys, tant a Europa com al Canadà, diversos organismes de suport i foment a l’audiovisual ja el tenen dins seu (com seria el cas del mateix ICEC): els videojocs. Una necessària incorporació dels videojocs a aquesta futura llei, perquè la normalització de la seva oferta en català és una qüestió de país per als propers anys.

B. Com vàrem indicar a l’anterior consulta pública, considerem prioritari que la llei estableixi que el finançament directe o indirecte de la Generalitat, ja sigui des del Departament de Cultura (ICEC) o des de la CCMA, hauria d’anar destinat prioritàriament, o com a norma general, a obres en versió original catalana o, si més no, que ja comptin amb una versió en català, preferentment doblada, des de l’inici de la seva explotació pública o comercial; fos quina fos la seva primera finestra d’exhibició o difusió.

 

Llegiu-ne més...

Comunicat respecte l’acte davant el Congrés dels Diputats

S’ha perdut una oportunitat per avançar cap a la igualtat

26 de maig de 2022

Representants de les principals entitats que treballen en favor de les llengües minoritzades gallega (AMESA), basca (Euskalgintzaren Kontseilua), catalana (Plataforma per la Llengua, Òmnium Cultural, ACPV, Escola Valenciana, FOLC i CIEMEN) i asturiana (Iniciativa Pol Asturianu) s’han concentrat aquest matí davant el Congrés dels Diputats abans de l’inici del debat de la llei general audiovisual, perquè la norma que es pretén aprovar no donarà més que petites passes que no garantiran la igualtat lingüística. Hi han intervingut representants de les diferents entitats: Marcos Maceira (A MESA), Paul Bilbao (Kontseilua), Francesc Marco (Plataforma), Elena Jiménez (Òmnium), Ruben Pitchart (ACPV), Maria Nebot (Escola Valenciana), Daniel Condeminas (assessor de la FOLC) i Ivan Llera (Iniciativa pol Asturianu).

En primer lloc han denunciat que se tracta d’una llei que no respon a la realitat lingüística existent a l’Estat: «Hem de tenir en compte que esta llei és una transposició de la directiva de la Unió Europea precisament per a donar cabuda a la producció europea. D’aquesta forma, es defuig de la realitat lingüística europea, donant una presència indigna a les llengües pròpies de l’Estat. Pensem sincerament que s’ha perdut l’oportunitat per a l’igualat i que la llei invisibilitzarà les nostres llengües en les pantalles. És més, es perpetuarà la vulneració dels drets».

Així, els representants de les entitats han fet referència al procés d’elaboració de la llei: «Els agents socials en favor de las llengües hem mantingut una actitud proactiva, fent aportacions concretes als avantprojectes, traslladant als partits les nostres propostes, activant a la ciutadania per a demostrar la existència d’una demanda social. Tot i això, s’han menystingut les nostres peticions, pel que se pot dir que la demanda ciutadana no ha estat en absolut tinguda en compte en aquesta llei».

A més, han recordat diversos elements recollits en la declaració consensuada junt amb altres agents: “Si bé la pressió política i social exercida per les entitats ha estat determinant per a incloure mínims per a totes les llengües tant pel que fa a les quotes de catàleg de les plataformes i retransmissions de TVE, com en el finançament anticipat, els canvis introduïts són clarament insuficients i testimonials en representar entre el 0,35% i el 2,55% del conjunt. És a dir, les quotes que s’establiran amb el suposat objectiu de garantir la pluralitat lingüística són testimonials.

I és que, tal com han afirmat les entitats, la legislació general audiovisual sols ha establert percentatges obligatoris de continguts mínims i finançament per al castellà, sense cap indicació ni reconeixement per a altres llengües existents en l’Estat espanyol fora de la retòrica buida de contingut. Això impedeix que infants, joves i públic en general gaudeixin en la seua llengua de l’àmplia oferta disponible en programes de televisió, sèries i pel·lícules. «Dissortadament la nova llei no suposa canvis significatius en aquest sentit» han afirmat.

Per a finalitzar, els agents a favor de las llengües minoritzades han volgut reiterar el seu compromís de seguir treballant: «És cert que en aquesta ocasió no s’han complert els objectius previstos i que aprovaran una llei que invisibilitza la presència de les nostres llengües. Tanmateix, seguirem treballant per a crear les condicions adients per a viure en les nostres llengües, així com perquè aquestes guanyen espais, entre aquests les pantalles» han subratllat.

Comunicat de la FOLC sobre la Nova Llei de l’Audiovisual

 

 

Nova Llei de l’Audiovisual: passos insuficients que no garanteixen la igualtat per a totes les llengües


Tot i que la pressió política i social exercida per les entitats a favor de les llengües ha estat determinant per incloure mínims per a totes, tant en les quotes de catàleg de plataformes i emissions de TVE, com en el prefinançament, els canvis introduïts són clarament insuficients i testimonials en representar entre el 0,35% i el 2,55% del conjunt.


Les entitats recorden que tant al procés d’al·legacions a l’avantprojecte de llei com al debat del Projecte, van presentar propostes al Ministeri i als diferents partits per tal que la nova Llei reconeguera la pluralitat lingüística com a principi bàsic, i igualara continguts i percentatges mínims garantits per a totes les llengües en el doblatge, els subtítols i les audiodescripcions, com també perquè recollira el finançament anticipat de produccions audiovisuals als canals i a les plataformes en línia o sota demanda.


Tot i això, al text que es portarà finalment al ple del Congrés el 26 de maig, s’insisteix a fixar quotes d’emissió i catàleg en espanyol i “en alguna de les llengües oficials de les comunitats autònomes”. Aquesta expressió, que es repeteix als articles 113, 114 i 116, obre la porta a excloure la diversitat lingüística, ja que amb una sola llengua es podria cobrir aquesta quota, una llengua que, damunt, podria ser l’espanyol.


Les quotes que s’establiran amb el pretès objectiu de garantir la pluralitat lingüística són clarament insuficients i testimonials; a més a més, la llei redueix la seua incidència, a deixar fora de la regulació plataformes internacionals com Netflix, HBO, Prime o Disney, que se cenyiran a l'autoregulació que tenen establerta.


En relació als subtítols, l’audiodescripció i les interfícies, la proposta de Llei que anirà al ple no contempla l’obligatorietat de donar l’opció d’escollir l’idioma a les persones usuàries, cosa que a la pràctica impedirà l’ús de qualsevol llengua que no siga l’espanyol per a visualitzar versions originals subtitulades de pel·lícules i sèries.


Quant a l’obra audiovisual doblada, malgrat que es done preeminència a un criteri de geolocalització dins del catàleg, no s’estableix una presència mínima de totes les llengües, sinó que es limita a assenyalar que cal afegir continguts en llengües diferents de l’espanyol.

Llegiu-ne més...

La FOLC també vol que s’esmeni la llei estatal de l’audiovisual per afavorir la reciprocitat televisiva

14.02.2022

Juntament amb la vintena de propostes d’esmenes al projecte de llei general de l’audiovisual per garantir una oferta i una producció original equitativa en llengua catalana a les plataformes i a les televisions privades de cobertura estatal i RTVE, la FOLC ha demanat als diputats i diputades balears, catalans i valencians que es modifiqui també la futura llei per afavorir la reciprocitat televisiva entre À Punt, IB3 i TV3.

Concretament, la FOLC proposa que es modifiqui l’article 72, sobre les emissions fora de la Comunitat Autònoma corresponent, incloure dues esmenes que incrementarien substancialment l’espai radioelèctric disponible per a les emissions conjuntes dels diversos canals a cadascun dels seus territoris (actualment 6 en total) que, tot i la reducció d’espectre a disposició de la TDT, encara serien tècnicament factibles.

Un increment d’espai radioelèctric disponible per a la reciprocitat televisiva que es farà especialment necessari a partir de l’1 de gener del 2023, data en la qual, segons el darrer «Plan Técnico Nacional de la Televisión Digital Terreste» de 2019, tots els canals s’hauran d’emetre en alta definició (HD). Aquest pas, que millorarà la qualitat d’imatge del conjunt de la televisió lineal en obert, farà que aquesta oferta, malgrat les diverses millores de compressió del senyal televisiu aplicables, requerirà més ampla de banda que els seus corresponents canals en definició estàndard (SD).

En concret, aquestes dues propostes d’esmenes consistirien en:

 

Llegiu-ne més...

Compareixença de la FOLC al Parlament

Ahir vàrem comparèixer al Parlament davant la Comissió de Cultura, per proposar que la llei catalana de l'audiovisual 1) impulsi la producció en català i 2)l'escola promogui la creació de nous públics en llengua catalana.

 

Els ponents varen ser en Vicent Maurí, President de la nostra entitat, i en Daniel Condeminas, assessor de la FOLC en matèria de la Llei de l’Audiovisual. Van estar acompanyats d'altres membres de la FOLC així com d'una representant de la Fundació Catalunya Fons.

 

Podeu veure la compareixença en aquest enllaç: https://www.parlament.cat/ext/f?p=700:DETALL_VIDEO:0:::15:P15_ID_VIDEO,P15_ID_AGRUPACIO:13539663,17489 (a partir del 1:29:25)

 

Imatge


Convocatòria de concentració davant del Congrés dels Diputats

Representants dels agents socials que treballen per l'aragonès, l'asturià, l’èuscar, el gallec i el català realitzaran una concentració davant del Congrés dels Diputats per mostrar el seu desacord amb la proposta de la Llei de Comunicació Audiovisual el dia de la seua aprovació a la cambra baixa. Els i les representants realitzaran declaracions durant la concentració.

A l'acte hi intervindrà en Vicent Maurí com a president de la FOLC i estarà acompanyat per Daniel Condeminas com a assessor de l'entitat.

 

DATA

· 26 de maig, dijous

HORA

10.30

LLOC

· Plaça de les Corts

Llegiu-ne més...

La FOLC ha mantingut diverses reunions amb grups parlamentaris i responsables governamentals sobre la futura llei estatal de l’audiovisual

Barcelona, Palma, València, 24.02.2022

 

En aquestes dues darreres setmanes, la Federació d’organitzacions per la llengua catalana, FOLC, ha tingut contactes amb diversos grups parlamentaris al Congrés dels Diputats, així com també amb alguns responsables dels governs dels territoris de parla catalana, amb relació a les propostes que va fer arribar al conjunt de diputats i diputades balears, catalans i valencians per a la modificació del projecte de llei general de l’audiovisual. Unes propostes que també va enviar als governs dels tres territoris.

 

En aquestes trobades, el president de la FOLC, Vicent Maurí, ha defensat en totes aquestes reunions la necessitat que la llei acabi donant garanties de tractament equitatiu al català respecte la llengua castellana, tant pel que fa a l’oferta de continguts com per al finançament de noves produccions. Des de la FOLC s’argumenta que aquesta llei ha de ser una oportunitat per al català i les indústries audiovisuals balear, catalana i valenciana.

 

 

Recordem que les principals propostes d’esmenes a la futura llei estatal de l’audiovisual, són:

Llegiu-ne més...

Propostes d’esmenes de la FOLC al projecte de llei estatal de l’audiovisual per a una presència normalitzada del català a totes les plataformes i televisions

Barcelona, Palma, València, 9 de febrer del 2022


La FOLC envia als diputats balears, catalans i valencians del Congrés una vintena de propostes d’esmenes al projecte de llei estatal de l’audiovisual per a una presència normalitzada del català a totes les plataformes i televisions


La Federació d’organitzacions per la llengua catalana, FOLC, ha enviat una carta als diputats i diputades balears, catalans i valencians al Congrés en la que se’ls demana que presentin com a esmenes al projecte de llei general de l’audiovisal una vintena de propostes per garantir una presència normalitzada de continguts en català, tant en l’oferta com en la producció, a tots els serveis de comunicació audiovisual, siguin plataformes en línia o televisions de cobertura estatal. Unes mesures que pretenen, a més, defensar i enfortir la indústria audiovisual balear, catalana i valenciana.


A grans trets, les propostes d’esmenes de la FOLC volen aconseguir tres objectius: que la promoció de la llengua catalana sigui reconeguda com a principi bàsic de la llei; garantir que hi hagi una oferta equitativa de continguts en català i de la seva visibilitat a les televisions i plataformes respecte al castellà; i que es garanteixin els recursos necessaris perquè la producció de continguts en llengua catalana sigui també equitativa lingüísticament.

 

 

Llegiu-ne més...

Més articles...

Pàgina 1 de 31

Inici
Anterior
1