dimarts, juny 25, 2024
Mida del Text

La FOLC ha mantingut diverses reunions amb grups parlamentaris i responsables governamentals sobre la futura llei estatal de l’audiovisual

Barcelona, Palma, València, 24.02.2022

 

En aquestes dues darreres setmanes, la Federació d’organitzacions per la llengua catalana, FOLC, ha tingut contactes amb diversos grups parlamentaris al Congrés dels Diputats, així com també amb alguns responsables dels governs dels territoris de parla catalana, amb relació a les propostes que va fer arribar al conjunt de diputats i diputades balears, catalans i valencians per a la modificació del projecte de llei general de l’audiovisual. Unes propostes que també va enviar als governs dels tres territoris.

 

En aquestes trobades, el president de la FOLC, Vicent Maurí, ha defensat en totes aquestes reunions la necessitat que la llei acabi donant garanties de tractament equitatiu al català respecte la llengua castellana, tant pel que fa a l’oferta de continguts com per al finançament de noves produccions. Des de la FOLC s’argumenta que aquesta llei ha de ser una oportunitat per al català i les indústries audiovisuals balear, catalana i valenciana.

 

 

Recordem que les principals propostes d’esmenes a la futura llei estatal de l’audiovisual, són:

 

1. Que totes les plataformes de vídeo a demanda, encara que no tinguin la seva seu a l’Estat espanyol, estiguin obligades a complir les quotes i garanties lingüístiques de la futura llei, a partir de la incorporació d’allò que estableix la normativa de la Federació de Valònia-Brussel·les. Així l’àmbit d’aplicació de la futura llei inclouria «qualsevol distribuïdor o comercialitzador de serveis que posa a disposició un o més serveis de mitjans audiovisuals a l’Estat espanyol, utilitzant qualsevol sistema de difusió o transmissió digital».

 

2. Incorporar quotes per a la llengua de signes catalana i l’audiodescripció en català, al costat de les previsions ja existents per a la llengua de signes espanyola o l’audiodescripció en castellà.

 

3. L’increment del temps d’emissió de continguts produïts en català, basc o gallec a RTVE, que passaria d’un percentatge inferior al 4% que preveu el projecte de llei a prop del 13%; i que les televisions privades de cobertura estatal també estarien obligades a una quota d’emissió en aquestes llengües, en tant que el text actual no en preveu cap.

 

4. Garantir la «prominència» de l’oferta en català, per tal que aquesta sigui visible i destacada als menús, web i aplicacions dels serveis de comunicació audiovisuals, siguin televisions o plataformes.

 

5. Sobre les obligacions de finançament anticipat d’obra audiovisual europea per part de televisions i plataformes, es planteja el seu increment -del 5 al 10%- de les seves aportacions i que un mínim d’un 50% d’aquestes es destinin a produccions audiovisuals en català, basc o gallec. Des de la FOLC s’argumenta que aquesta quota permetria destinar a Catalunya, les Illes Balear i el País Valencià una part significativa de les inversions en nous continguts audiovisuals, fet que beneficiaria directament el seu teixit de productores independents i el conjunt de la seva indústria audiovisual.

 

6. La creació d’un fons específic per al doblatge i subtitulat en català, basc i gallec, que gestionarien les Comunitats Autònomes i que provindria en un 50% de recursos de l’Estat.

 

* Juntament amb aquestes propostes d’esmenes vinculades a l’oferta i producció de continguts audiovisuals en llengua catalana, la FOLC n’ha proposat d’altres vinculades al CAC i al CACV. D’aquestes cal destacar-ne dues. La primera planteja que aquestes autoritats audiovisuals formin part del Grup d’Entitats Reguladores Europees per als Serveis de Comunicació Audiovisual (ERGA) juntament amb la CNMC; i la segona, sobre el foment de les llengües oficials diferents del castellà, faria que aquest estigués «sota l’impuls i control de l’autoritat competent autonòmica en cada cas, que podrà dictar les instruccions tècniques específiques per al seu compliment i que vetllarà per la qualitat d’aquests doblatges i subtitulats», per tal que tots els doblatges en català disponibles, ara i en el futur, siguin incorporats a aquests serveis audiovisuals.

 

Finalment, també es demana que les aportacions econòmiques previstes per part dels prestadors de serveis de comunicació audiovisual per al finançament de RTVE siguin compartides amb les televisions autonòmiques amb llengua pròpia.