dimarts, juny 25, 2024
Mida del Text

La FOLC també vol que s’esmeni la llei estatal de l’audiovisual per afavorir la reciprocitat televisiva

14.02.2022

Juntament amb la vintena de propostes d’esmenes al projecte de llei general de l’audiovisual per garantir una oferta i una producció original equitativa en llengua catalana a les plataformes i a les televisions privades de cobertura estatal i RTVE, la FOLC ha demanat als diputats i diputades balears, catalans i valencians que es modifiqui també la futura llei per afavorir la reciprocitat televisiva entre À Punt, IB3 i TV3.

Concretament, la FOLC proposa que es modifiqui l’article 72, sobre les emissions fora de la Comunitat Autònoma corresponent, incloure dues esmenes que incrementarien substancialment l’espai radioelèctric disponible per a les emissions conjuntes dels diversos canals a cadascun dels seus territoris (actualment 6 en total) que, tot i la reducció d’espectre a disposició de la TDT, encara serien tècnicament factibles.

Un increment d’espai radioelèctric disponible per a la reciprocitat televisiva que es farà especialment necessari a partir de l’1 de gener del 2023, data en la qual, segons el darrer «Plan Técnico Nacional de la Televisión Digital Terreste» de 2019, tots els canals s’hauran d’emetre en alta definició (HD). Aquest pas, que millorarà la qualitat d’imatge del conjunt de la televisió lineal en obert, farà que aquesta oferta, malgrat les diverses millores de compressió del senyal televisiu aplicables, requerirà més ampla de banda que els seus corresponents canals en definició estàndard (SD).

En concret, aquestes dues propostes d’esmenes consistirien en:

 

 

L’addició, al final de l’apartat c. del següent: «O també l’ús de l’espai radoelèctric disponible als canals multiplexats (MUX) de la televisió local de les respectives Comunitats Autònomes, sota la supervisió i control de l’autoritat competent de cadascuna de les Comunitats Autònomes».

I l’addició d’un nou punt «d. Atorgar un segon canal multiplex (MUX) a les Comunitats Autònomes amb llengua oficial per al seu ús per a emissions de canals de titularitat pública». Cal recordar que fins a l’aprovació del PTNTDT del 2014, totes les Comunitats Autònomes disposaven dels dos MUX que van ser atorgats a la llei 22/1999. Llei que va significar la transposició d’una Directiva europea audiovisual precedent a l’actual, la 97/36/CE. La incorporació d’aquest punt obligaria a la modificació del Reial Decret 391/2019, que actualment només en contempla un per a les Comunitats Autònomes.

 

La campanya per la reciprocitat plena, l'espai de comunicació en català i la Llei de l'audiovisual compta amb el suport de: