dissabte, abril 13, 2024
Mida del Text

Com a resposta:desobediència civil!

Com a resposta:desobediència civil!

Davant la sentència del Tribunal Suprem Espanyol que imposa l'espanyol

Com a llengua també vehicular de l'ensenyament a Catalunya, les entitats sotasignades contesten aquesta decisió perquè vulnera el dret fonamental dels catalans a viure en una societat inclusiva i no dividida per raons lingüístiques. La presa de posició d'aquest Tribunal no fa més que introduir un element més per a crear conflictes que avui no existeixen i per a potenciar, en definitiva, la marginació de la llengua més feble que coincideix amb la llengua pròpia de Catalunya. En aquest cas, la desobediència civil en totes les escoles catalanes és la resposta més conforme als principis de la democràcia.

FOLC, CIEMEN, LA XARXA, PDD, Casal Argentí de Barcelona