diumenge, gener 24, 2021
Mida del Text

El Just

El Justicia d'Aragó, la figura que té el mandat de defensar els drets i les llibertats dels aragonesos,  va denominar el català amb la denominació pejorativa de "chapuarriau" en la seua compareixença a les Corts d'Aragó, Tal com indica el Periódico de Aragón, Chunta Aragonesista va requerir-li la menció de la llei de llengües que el Govern Aragonès ha endarrerit consecutivament des de 1997, donat que no se'n havia fet constar cap queixa. El Justicia va contestar aquest requeriment amb la menció pejorativa de la llengua com a "chapurriau", que a les Corts Aragoneses molt pocs s'atrebeixen a defensar.[+]