dissabte, juny 25, 2022
Mida del Text

'La gram? tica pronominal del catal? . Variaci

de la Biblioteca Catalànica Germànica (Shaker Verlag, any 2006)

Aquest volum, editat per Claus D. Pusch, recull treballs sobre els pronoms en català de Jaume Solà (el tret [+humà] en pronoms forts), Joan Solà (límits normatius), Susann Fischer (vocal epentètica), Júlia Todolí (límits del pronom "en"), Anna Gavarró et al. (omissió de pronoms clítics en llenguatge infantil) i altres autors.

Web de l'editorial Shaker:
http://www.shaker.de