diumenge, juliol 14, 2024
Mida del Text

Ara, més que mai: per la plena reciprocitat i l’espai de comunicació en català

16.03.2021

La FOLC valora com un fet molt important que entitats en defensa de la llengua catalana, basca, gallega, asturiana i aragonesa hagin aconseguit que una proposta per al reconeixement de la igualtat d’aquestes llengües amb el castellà hagi arribat a ser debatut al Congrés dels Diputats.

L’esforç d’aquestes entitats –alguna de les quals és membre de la FOLC- ha tingut dos resultats ben positius arran de la votació de dijous passat:

El primer, tornar a portar a les Corts espanyoles la històrica reclamació que tots aquests idiomes tinguin els mateixos drets i deures i, per tant, que els seus parlants els vegin reconeguts, en peu d’igualtat amb els castellanoparlants. Uns drets estipulats a la Carta Europea de les Llengües Regionals o Minoritàries o a la Declaració Universal dels Drets Lingüístics, entre d’altres convenis internacionals que han estat signats per l’Estat espanyol.

El segon, que en els punts aprovats hi figura el de la reciprocitat televisiva entre els territoris de la mateixa llengua. Certament, la reciprocitat entre les televisions públiques de parla catalana ja està prevista a la legislació vigent, però haver-ho incorporat en una resolució parlamentària suma clarament a favor de la seva consecució.

A partir d’aquesta anàlisi, la FOLC considera que hi ha dues qüestions claus per aquest 2021:

1. Continuar treballant per la consecució de la plena reciprocitat entre À Punt, IB3 i TV3, colze a colze amb la resta d’entitats i ciutadania compromeses del País Valencià, les Illes Balears i Catalunya. Una reciprocitat que està pendent de fa massa temps, i a la qual les institucions valencianes han de respondre el més aviat possible, posant en marxa els acords i les actuacions tècniques necessàries.

2. Som conscients, però, que punts molt importants d’aquesta proposició no de llei no van ser aprovats. Davant de projectes normatius que arribaran en els propers mesos, com serà el cas de la futura llei estatal de l’audiovisual (*), entenem que aquest treball conjunt de tantes i diverses entitats ha de continuar i reforçar-se. Cal aconseguir que legislacions com aquesta siguin no només respectuoses amb el pluralisme lingüístic existent a l’Estat espanyol, sinó que en donin plenes garanties i la promoguin.

La FOLC renova el seu compromís per assolir la plena reciprocitat i l’impuls de l’espai de comunicació en català i així ho traslladarà a la resta d’entitats. Cal construir una estratègia conjunta que assoleixi la plena reciprocitat televisiva enguany i que garanteixi una presència normalitzada de continguts en català a les plataformes digitals i al conjunt d’emissions televisives que estaran regulades per aquesta nova legislació audiovisual.

 

(*) Les nostres al·legacions a l’avantprojecte de llei: http://folc.cat/component/content/article/3342-2020-12-03-12-35-02