dissabte, maig 21, 2022
Mida del Text

CULTURA FINALMENT NO DEROGARÀ LA LLEI DE CREACIÓ DE LA INSTITUCIÓ DE LES LLETRES CATALANES

El conseller de Cultura, Ferran Mascarell, i el secretari de Cultura, Xavier Solà, han fet marxa enrere amb la derogació de la llei del 1987 de creació de la Institució de les Lletres Catalanes, tal com plantejava l'esborrany de l'avantprojecte de Llei Omnibus. El text convertia la Institució en un mer organisme consultiu sense atribucions executives i n'eliminava el règim jurídic d'entitat autònoma.[+]