dissabte, juny 25, 2022
Mida del Text

UN JUTJAT DE GIRONA ADMET L'ERROR D'HAVER FET TRADUIR AL CASTELLÀ UN RECURS

Un jutjat de Girona ha deixat sense efecte una diligència en què es comminava una part personada en un procés judicial a traduir al castellà un escrit presentat en català. Tot i que la normativa sobre això és molt clara i faculta el ciutadà perquè pugui presentar escrits als jutjats en la llengua oficial que vulgui, el secretari en va demanar la traducció sense parar esment que la llei d'enjudiciament civil sosté que és la mateixa oficina judicial la que ha d'ordenar la traducció, d'ofici, en cas que es consideri necessària.[+]