dimecres, setembre 28, 2022
Mida del Text

L

L’STEI-I RECLAMA MÉS PRESSUPOST PER A NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA I LA PRESÈNCIA DEL PRESIDENT DEL CONSELL SOCIAL DE LA LLENGUA CATALANA, QUE TAMBÉ L’ÉS DEL GOVERN DE LES ILLES BALEARS, A UNA DE LES DUES REUNIONS ORDINÀRIES QUE ES FAN DURANT L’ANY.

 

Avui s’ha celebrat, a una de les sales del Parlament, una reunió ordinària del Consell Social de la Llengua catalana de les Illes Balears (CSL). L’STEI-i ha lamentat del retard en què es farà arribar el pla de normalització lingüística al govern de les Illes Balears. Dia 2 d’abril de 2009 es va aprovar el pla, dia 18 de juny se’n va aprovar el preàmbul i ara dia 10 de desembre s’acorda presentar-lo al president del govern, que també és el president del CSL.

 

Quan es posarà en marxa? L’STEI-i ha demanat que amb la major brevetat possible es faci un calendari per dur-lo endavant i s’acompanyi d’un bon pressupost. Però de moment el pressupost per a la direcció general de política lingüística ha baixat devers un milió d’euros. És a dir un 17,43% menys que l’any anterior.

 

Un finançament injust, un deute encara molt gran per a la gestió deficient i corrupte que en feu el partit majoritari al govern, el PP, una crisi econòmica que encara no ha posat l’educació, la sanitat i els afers socials com a primeres prioritats, donen com a resultat un pressupost insuficient per cobrir les necessitats de formació en general i les del coneixement i la normalització lingüística de la llengua pròpia.

 

Per altra banda l’STEI-i ha informat tots els membres del CSL que s’ha reduït el pressupost a l’Institut Ciències de l’Educació per impartir el reciclatge de català al professorat que encara no el té. Se suprimeixen les proves lliures de Llengua I i Llengua II, amb tutoria i sense, es baixa el sou al professorat un 20%, se’ls comenta que poden arribar a llevar totalment aquest servei. El professorat calla. Val més cobrar menys però que hi hagi el servei. Es lleven també els cursos inicials... Tot amb el pretext que la Direcció general de política lingüística ja fa proves de nivell A, B i C. Què ens trobam avui al CSL? Idò que el pressupost per impartir classes i fer els exàmens de nivell A, B, C, D... baixa a menys de la meitat que l’any anterior, és a dir disminueix en un

-103,93% ! És a dir la demanda de formació en català creix, les expectatives de feina tenint el requisit de català és més gran i en temps de crisi més encara, es lleva l’oferta lliure de l’ICE, tothom va a la Direcció general de Política Lingüística i allà es retalla el pressupost de manera dràstica. El panorama és francament preocupant.

 

El vicepresident primer, el conseller d’educació, tampoc no hi era. El nou conseller no s’ha presentat davant el plenari del CSL. Se l’ha trobat a faltar.

 

Més Informació M. Antònia Font 619.78.38.84

Secretària d’ensenyament públic i representant de l’STEI-i al Consell Social de la llengua catalana de les Illes Balears.