dimecres, setembre 28, 2022
Mida del Text

L

UN GOVERN SENSE IDENTITAT.

L’STEI-i REBUTJA AMB LA MÀXIMA FERMESA LA RETALLADA DEL PRESSUPOST PER A LA NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA

 

Amb aquest Govern presidit pel senyor Antich no guanyam per a ensurts. La darrera notícia amb què ens hem trobat fa referència a la gran retallada pressupostària que patirà el COFUC, que en aquest cas arribarà a ser una minva del 40%. Si parlam de xifres concretes, per al proper any, aquest ens disposarà de 800.000 euros menys, fet pel qual haurà de reduir un 30% el nombre de cursos i alumnes.  A això cal afegir-hi també el retall de pressupost que ha patit el pla de reciclatge lingüístic i cultural del professorat de les Illes Balears gestionat per l’Institut de Ciències de l’Educació, per al curs 2009-2010.

 

Creim que l’acció política d’un bon Govern, que creu en la seva gent i està a l’alçada del seu lloc en el món i en l’època en què viu, s’ha de sustentar en tres pilars bàsics: la defensa de la identitat pròpia, la cura aferrissada del territori i el guariment escrupolós dels drets i de les llibertats de la seva gent. Ens dol moltíssim veure que el nostre Govern, amb mesures com la que ara ens ocupa, tanca els ulls i menysprea les grans necessitats que avui dia té la nostra societat en la promoció de la llengua catalana i els nostres trets culturals més fonamentals.

 

A més, hi ha una altra dada que consideram que s’ha de tenir en compte. Si no hi ha una vertadera implicació en la tasca normalitzadora per part de l’Administració, amb l’aportació de totes aquelles entitats que hi fan feina, el paper de l’escola se’n veu profundament afectat. Si la tasca ingent que es fa des dels centres escolars per part del professorat, que massa sovint són l’autèntica punta de llança en el procés de facilitar el coneixement de la nostra llengua i la nostra cultura als futurs ciutadans de les nostres Illes, no es veu recolzada des d’altres àmbits, fent causa comuna en el redreçament de l’ús públic de la nostra llengua, és com fer retxes dins l’aigua; el coneixement que es té de la llengua creix, però la seva presència en els espais públics i de relació cada vegada va més a la baixa.

 

Des de l’STEI-i volem manifestar el nostre rebuig més absolut i frontal a qualsevol mesura que suposi una minva del pressupost que es destina a la promoció de la llengua catalana. Que no s’amagui ningú darrera l’espantall de la crisi econòmica i la necessitat d’estrènyer la dotació d’una partida que, al nostre parer, més pot ajudar a la integració dels nouvinguts i a la cohesió social del nostre país.

 

Confiam que el Govern balear, integrat per forces polítiques que signaren un Acord de legislatura que havia d’executar mesures sensibles a les necessitats culturals i lingüístiques de la nostra terra, rectifiqui i trobi els recursos adients i suficients per continuar engegant propostes i activitats que facin possible que el camí de la llengua catalana a les nostres Illes no hagi de vèncer tants entrebancs.

 

 

Palma, 3 de novembre de 2009