dilluns, juny 27, 2022
Mida del Text

Es publiquen les primeres normes UNE en catal?

ImageEl TERMCAT n’ha fet la versió oficial catalana en el marc del conveni signat amb AENOR

Ja es troba disponible al catàleg d’AENOR la versió oficial catalana de dues normes UNE. La traducció al català de les normes UNE de terminologia és fruit del conveni de col·laboració signat entre AENOR i el TERMCAT l’any 2005. Les primeres normes editades són la UNE-EN ISO 9000:2005 Sistemes de gestió de la qualitat – Principis bàsics i vocabulari i la UNE-EN ISO 18513:2004 Serveis turístics – Hotels i altres tipus d’allotjament turístic – Terminologia. La versió definitiva d’aquestes normes ha estat validada per especialistes de referència en aquests sectors i també pel Consell Supervisor del TERMCAT, organisme que s’encarrega de fixar els neologismes terminològics en català.

Al món ja hi ha 670.400 entitats certificades segons la Norma ISO 9001. D’aquestes, 41.000 es distribueixen en territori espanyol, la qual cosa el converteix en cinquè a escala mundial i el tercer d’Europa.

Durant aquest any es preveu l’edició d’altres normes, actualment en curs d’elaboració. Aquestes normes han estat preseleccionades a partir de les dades de referència facilitades per AENOR i tenint en compte la seva actualitat i criteris de representativitat de sectors socioeconòmics diversos. Les dues institucions consideren que la versió catalana de les normes n’afavorirà el coneixement en l’àmbit socioeconòmic, alhora que servirà d’impuls a l’extensió de l’ús social del català. Les normes impulsen els intercanvis comercials així com la competitivitat de les empreses, atès que serveixen de base per millorar la qualitat en la gestió de les empreses, en el disseny i fabricació dels productes, en la prestació de serveis, etc.

El procés general d’elaboració de les normes UNE és transparent i compta amb la participació de totes les parts interessades en cada cas (empreses, administracions, consumidors, etc.). Per a la seva aprovació, és necessari el consens entre els participants del Comitè que les elabori. Així, les normes tenen una capacitat d’aplicació superior perquè aporten solucions eficaces per a tots els interlocutors.

La versió catalana d’aquestes normes es pot adquirir al web d’AENOR i a través de l’Associació d’Enginyers Industrials de Catalunya. Ben aviat també es podrà consultar la terminologia catalana corresponent per mitjà del Cercaterm.

L’Associació Espanyola de Normalització i Certificació (AENOR), és una entitat privada, sense ànim de lucre. És l’entitat legalment responsable del desenvolupament de normes tècniques a Espanya, que compta amb un catàleg de més de 24.000 normes. A més a més, és l’entitat líder de certificació a Espanya. La seva quota de mercat en certificació de sistemes de gestió de qualitat és el 33,1% i en gestió ambiental el 41%.