dijous, maig 19, 2022
Mida del Text

El CAC adapta dues instruccions a la Llei de la Comunicaci

Una es refereix a protecció de la infància i senyalització i l’altra, a la llengua i cultura catalane. Aquesta actualitza els criteris de còmput pel que fa al compliment de les obligacions en aquesta matèria. Així mateix, també facilita la tramesa de la informació sobre el compliment de les quotes que els prestadors han de lliurar al CAC. (Font: Comunicació21.com)