La llengua, un element més en la gestió de la responsabilitat social de les empreses

 

Es publica una innovadora guia de Responsabilitat Social Empresarial centrada en la gestió dels aspectes de llengua. Aquesta guia ha estat editada pel Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya i es titula: “Empresa i llengua. Un enfocament de responsabilitat social empresarial per a aportar valors a tots els grups d'interès”. [+]