Acord per fomentar l'ús del català entre els procuradors judicials

L'enquesta d'usos lingüístics del 2008 constata que bona part dels professionals de l'àmbit judicial estan en condicions d'atendre la ciutadania en català, tant oralment com per escrit. [+]