LA UNIVERSITAT DE LEIPZIG INAUGURARÀ ELS PRIMERS ESTUDIS DE TRADUCTOLOGIA EN CATALÀ D'ALEMANYA

Aquesta universitat, que disposa de catorze facultats, serà també la primera d'Alemanya que oferirà la titulació de Traductologia en les quatre llengües iberoromàniques.[+]