dilluns, abril 22, 2024
Mida del Text

TVE a Catalunya prescindeix del servei de correcció lingüística de català

TVE ha decidit que l'única persona que hi havia fent tasques de correcció i assessorament lingüístic en català a TVE Catalunya deixi de desenvolupar aquestes funcions i passi al departament d'arxiu i documentació. El comitè d'empresa denuncia que des d'aquest mes d'octubre no hi ha ningú que vetlli per la correcció lingüística en català a la cadena [+]