STEI-i demana la No supressió del reciclatge de català

Benvolguda Directora general d’Administració, Ordenació i Inspecció Educativa,

Hem sabut que el Pla de reciclatge de professorat ha canviat. S’han suprimit les classes de llengua I llengua II i llengua III. Aquesta decisió s’ha pres al marge de la mesa sectorial d’educació. Fins fa poc les modificacions del pla de reciclatge passaven per la mesa sectorial i es tractava i es negociaven els possibles canvis amb els representants sindicals del professorat. Aquest pla afecta el professorat i la seva formació i pensam que era un tràmit necessari.

L’any passat es reduí el pressupost del reciclatge de català i es passà de 350.000 euros a 190.000. En aquella ocasió se suprimiren les proves extraordinàries. Ara la informació de la qual disposa l’STEI-i és que el pressupost s’ha reduït de 190.000 a 84.000 i que el professorat haurà de recórrer a les proves lliures de la direcció general de política lingüística, que també vol suprimir les proves lliures dels diferents nivells de llegua de gener 2011. Les oportunitats per poder acreditar el coneixements de català, de cada vegada són més reduïdes.

L’STEI-i us demana que reconsidereu aquesta decisió i mantingueu la formació específica del professorat en matèria de llengua catalana, les classes presencials de llengua a l’ICE i el pressupost assignat fins ara al reciclatge de professorat.

M. Antònia Font Gelabert
Secretària d’ensenyament públic de l’STEI-i


DIRECTORA GENERAL D’ORDENACIÓ, ADMINISTRACIÓ I INSPECCIÓ EDUCATIVA