CATALUNYA DEL NORD: PROPOSTES SOBRE LES LLENG

Jaume Roure, president d'Unitat Catalana i regidor a l'ajuntament de Perpinyà, posa en dubte les motivacions que han portat el grup de l'oposició municipal, Nova Unió amb l'Esquerra, a proposar una moció a favor de les «llengües de França», és a dir les llengües regionals.[+]