La Fundaci

La Fundació puntCAT ha creat el web queferambun.cat amb la intenció que sigui una eina per aprendre fàcilment com funciona Internet, la utilitat dels dominis i com fer un ús avançat dels recursos que ens ofereix la xarxa. [+]