Presentaci

Aquesta guia, elaborada per la Comissió d'Educació de l'entitat i coordinada per l'Oficina de Drets Lingüístics, assessora i informa de primera mà sobre els procediments, documentació i tràmits que es necessiten per a sol·licitar el canvi d'un programa d'ensenyament en castellà a un d'ensenyament en valencià o l'inici d'aquest des d'un primer moment. [+]