L

Defensar les nostres llengües i la seva diversitat, sobretot enfront de la dominació d’una sola llengua, és més que defensar les nostres cultures. És defensar la nostra vida.
Claude Hagège, lingüista. [+]