CATALUNYA DEL NORD: EL 40% DE LA POBLACI

La Catalunya Nord (440.000 habitants) presenta nombrosos desequilibris pel que fa a la distribució de la població sobre el territori. Així, el 80% de la població i el 95% de l'activitat agrícola es concentren en enys
de 30% del territori. [+]