LA PLATAFORMA PER LA LLENGUA VOL EL CATAL

 La Plataforma per la Llengua valora positivament l’avantprojecte de Llei del cinema de Catalunya pel que fa a les qüestions relatives als drets lingüístics dels espectadors catalans. L’entitat creu que si
l’avanprojecte s’aprova, contribuirà a posar fi a molts anys d’una pràctica i d’una inèrcia discriminatòries. Demana també fermesa i ambició en el debat que s’iniciarà al Parlament de Catalunya. [+]