El Hachmi replica Guardans sobre l'

'Les llengües solen tenir un estàndard que fa de llengua comuna perquè els seus parlants puguin sentir-se aixoplugats', afirma [+]