diumenge, setembre 24, 2023
Mida del Text

LA CONSELLERA ES REUNEIX AMB ELS SINDICATS PER TRACTAR EL PLA DE MILLORA DE L

Avui matí, 21 de maig de 2009, els sindicats ens hem reunit amb la consellera per tractar la proposta de Pla de millora de l’ensenyament públic. Aquest pla l’hem demanat durant tot el curs. L’STEI-i feu una campanya durant el 1r trimestre entre els claustres dels centres públics per demanar més finançament de l’estat a la nostra comunitat, més pressupost per a educació i el pla de millora per a l’ensenyament públic. El 70% dels claustres de les illes s’adheriren a aquesta campanya i férem arribar aquests escrits a la consellera i al govern de les Illes Balears.

 

Finalment la conselleria ha assumit la necessitat d’elaboració d’aquest pla de millora i avui ens han presentat un esborrany de proposta on ja s’han inclòs una sèrie de demandes i reivindicacions que l’STEI-i havia fet. Aquest primer document encara és insuficient però ja és un punt de partida i un document base que ha de concretar totes les nostres demandes i que es negociarà a la Mesa Sectorial d’Educació.

 

Consideram positiu que ja s’hagin recollit a l’esborrany una sèrie de punts importants per a nosaltres com són les figures de les persones orientadores i el personal d’administració i serveis als centres de primària, el mapa escolar que també inclourà la formació professional, els centres d’adults i els de règim especial, la feina feta al barem dels interins substituts, l’ampliació de la percepció del complement de tutoria, el permís parcialment retribuït... Però encara falten coses.

 

Bàsicament l’STEI-i ha tornat a demanar:

  • Un bon finançament per poder dur endavant el pla.
  • Un model educatiu en consonància amb un nou model econòmic i social.
  • La definició d’uns objectius generals del pla que incloguin reduir el fracàs escolar, augmentar el nombre de persones titulades en ensenyaments superiors, revisar el decret d’admissió d’alumnes, dignificar la professió docent, potenciar la gestió democràtica als centres, el reforç de l’ensenyament en català ...
  • La clàusula per tornar a negociar la continuïtat del pacte d’estabilitat del professorat interí.
  • El calendari d’aplicació de cada apartat del pla
  • La coordinació d’altres conselleries, consells insulars i ajuntaments
  • L’assessorament del personal docent i investigador de la Facultat d’educació.

 

L’administració ens ha respost que ens convocarà novament a una mesa sectorial on es duran els temes que s’han de resoldre abans del 30 de juny com és el model d’orientació, la dotació del personal d’administració serveis, la tutoria, etc. i la resta de temes es comprometen a tractar-los el setembre octubre del curs vinent (fons social, incorporació del complement autonòmic a les pagues dobles, etc.).

 

Finalment us informam de dues coses més:

  1. L’STEI-i ha presentat a la mesa una queixa formal del desenvolupament de les proves de diagnòstic als centres i l’acumulació de tasques que això ha suposat al professorat que creu que no ha tengut la suficient informació, ni s’ha comptat suficientment amb la seva opinió ni per elaborar les proves ni per decidir quin era el moment oportú per aplicar-les i ha vist interromput el seu horari lectiu i la seva programació.
  2. Han sortit els tribunals provisionals de totes les especialitats de tots els cossos al BOIB de dijous dia 21 de maig de 2009.

 

Més informació

Biel Caldentey 667400635

M. Antònia Font 619783884