Montilla signa, encara com a ministre, dos convenis per fomentar el catal?

Nou milions d'euros són els que el govern espanyol, a través del Ministeri d'Indústria, Turisme i Comerç, destinarà a la promoció de la llengua catalana en relació a les noves tecnologies. Així, José Montilla, encara ministre, ha signat un conveni, de tres milions, amb l'objectiu de subvencionar el projecte de la Casa de les Llengües, una base de dades sobre llengües del món, una exposició itinerant de llengües del Mediterrani i una bilbioteca audiovisual. Els sis milions restants es destinaran a la realització d'un curs de català a través d'internet, doblatge i subtitulació de pel.lícules de cinema i DVD, projectes d'acollida lingüística d'immigrants i traductors automàtics . [+]