LA GENERALITAT PROMOURÀ EL CATALÀ ENTRE ELS IMANS PER INTEGRAR-LOS

La Direcció General d'Assumptes Religiosos de la Generalitat promourà l'ensenyament de català entre els líders religiosos de totes les confessions, majoritàriament els imams, perquè ajudin les seves comunitats a integrar-se i evitin la creació de guetos.[+]