Proposició no de llei al Congreso

23.03.2021

Compartim el text de la proposició no de Llei que es va debatre al Congreso sobre l'equiparació amb el castellà de llengües  no castellanes; amb groc el fragments que van ser aprovats, la resta va ser rebutjada.

Trobareu el text a "Llegiu-ne més..."