dijous, desembre 02, 2021
Mida del Text

EL SERVEI D'OCUPACI

L'article 11 de la llei de política lingüística de la Generalitat de Catalunya diu: "El personal al servei de les administracions, les corporacions i les institucions públiques de Catalunya ha de tenir un nivell de coneixement adequat i suficient de les dues llengües oficials, tant en l'expressió oral com en l'escrita, que el faci apte per a desenvolupar les funcions pròpies del seu lloc de treball". [+]