El País Valencià, sense valencià

L’executiu de Francisco Camps continua la seva croada en contra la llengua pròpia al País Valencià. Les reculades en inversió a la partida de Promoció i ús del valencià de la Conselleria d’Educació de la Generalitat Valenciana no han cessat en tot el transcurs d’aquest any i han dibuixat una devallada del 33% (dels 4 milions d’euros inicials van passar a 2,7) des del moment en que van ser aprovades. [+]