LA COS REIVINDICA EL DRET A UTILITZAR LA NOSTRA LLENGUA AL TREBALL

La Coordinadora Obrera Sindical (COS) se solidaritza amb tots els treballadors i totes les treballadores que pateixen discriminació per raons de llengua, i "al nostre país això passa massa sovint que, els nostres drets lingüístics es veuen trepitjats —com podem veure també en el món laboral", remarca el sindicat.[+]