El rector de la UPC, contrari al català

El ja conegut com 'decret Huguet' que reclamava un coneixement de base del català en els docents que volguessin impartir docència a la universitat catalana ha topat amb l'oposició dels rectors de la Pompeu, l'Autònoma i, sobretot, del de la UPC, Antoni Giró.[+]